Nya prefekter vid Nationalekonomiska institutionen

Den 1 augusti 2024 blir Mårten Palme prefekt och Jonas Vlachos ställföreträdande prefekt vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Mårten Palme och Jonas Vlachos
Mårten Palme och Jonas Vlachos vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Foto: Rickard Kilström; Sören Andersson

Prefekterna ansvarar för institutionens verksamhet, tillsammans med administrativ chef och två studierektorer, vilka också ingår i ledningsgruppen.

Mårten Palme

Mårten Palme är professor i nationalekonomi. Han disputerade 1993 vid Handelshögskolan i Stockholm och forskar bland annat på inkomstfördelning och socialförsäkringssystem.

Jonas Vlachos

Jonas Vlachos är professor i nationalekonomi. Han disputerade 2002 vid Handelshögskolan i Stockholm och forskar bland annat inom utbildningsekonomi.

Mer om Jonas Vlachos