Rikard Forslid har skrivit rapport för Malmös tillväxtkommission

I denna rapport analyseras ett antal framtidsscenarier för Malmö.

Staden med sina cirka 350 tusen invånare är centralt beläget i Öresundsregionen. Läget är en tillgång för Malmö, men innebär samtidigt att kommunen utsätts för konkurrens om företag och arbetskraft från både övriga Sverige och från Danmark. Ett antal scenarier simuleras. Till exempel visar simuleringarna att lägre pendlingskostnader mellan Malmö och Köpenhamn leder till större nettopendling från Malmö till Köpenhamn. Det minskar arbetskraft och produktion i Malmö som därmed tar ett litet steg mot a bli sovstad till Köpenhamn. Lägre handelskostnader för varor och tjänster leder istället till att företag dras till Malmö på grund av de lägre lönerna och markpriserna. Det innebär högre produktion och större befolkning i Malmö. Simuleringarna visar alltså att lägre pendlingskostnader drar arbetskraften till Köpenhamn medan lägre handelskostnader drar företagen till Malmö.

Hela rapporten: Malmö och Öresund - Nutid och framtid (1655 Kb)

Foto: Rikard Kilström