Roine Vestman beviljas forskningsanslag

Roine har beviljats två anslag från Handelsbankens forskningsstiftelser och Vinnova om totalt 5,1 miljoner kronor.

Forskningsprojektet ska studera samspelet mellan hushållens konsumtion och de finansiella marknaderna, och hur ekonomisk politik påverkar detta samspel.

Foto: Rikard Kilström

Handelsbankens forskningsstiftelser

"Financial markets and household consumption"