SNS-rapport om social rörlighet

Mårten Palme i studie om den sociala rörligheten som enligt rapporten överskattas i traditionella studier.

Mårten Palme, Adrian Adermon och och Mikael Lindahl visar att traditionella mätmetoder, som endast använder information om föräldrar och deras barn, överskattar den sociala rörligheten mellan generationer. I sin studie inkluderar forskarna även information om andra släktingars utbildning. Med hjälp av dessa data kommer de fram till att korrelationen i utbildning mellan generationer i Sverige är 0,52 i stället för 0,36, som mätningar med traditionella metoder visar. Det verkar med andra ord vara så att den bredare familjebakgrunden spelar stor roll för hur det går för barnen.

Social rörlighet