Yves Zenou invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Yves Zenou, professor i ekonomi har valts in i Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). Han blir ledamot i Klassen för samhällsvetenskaper.

Yves Zenou, Professor vid Nationalekonomiska institutionen och vid Monash University i Melbourne, studerar bland annat nätverksteori.

Läs om de nya ledamöter på KVA:s hemsida

Yves Zenou, hemsida