Svenskt översättarlexikon, juni 2015, http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/August_Strindberg