inklusive den etablerade texten av översättningen (”Rêverie”). Textkritisk kommentar till August Strindbergs Samlade Verk 46. Ett drömspel. 2016, s. 61–162. www.litteraturbanken.se