Nyheter

Nyheter

  • Erasmus - Spanien - Portugal 2019-10-09 Vart kan man åka som Erasmusstudent? Vad krävs för att man ska kunna söka en Erasmusutbytesplats? - Sista ansökningsdag 31 mars
  • Erasmus - Frankrike - Italien 2019-10-09 Vart kan man åka som Erasmusstudent? Vad krävs för att man ska kunna söka en Erasmusutbytesplats? - Sista ansökningsdag 15 mars
  • A dictionary of Italian word families 2019-09-25 A new kind of dictionary by Prof. Michele Colombo and prof. Paolo D’Achille (Third University of Rome) has been published

Romling kontaktpersoner: