Go to this page on our english site

Kandidatprogram i filosofi och lingvistik

  • 180 hp

Utbildningen leder fram till kandidatexamen med inriktning mot antingen teoretisk filosofi eller lingvistik. Programmet omfattar tre års heltidsstudier och består av en gemensam del om 120 hp bestående av kurser i teoretisk filosofi (60 högskolepoäng) och lingvistik (60 högskolepoäng). Det sista året väljer man att specialisera sig inom något av de två huvudområdena. Ett större självständigt examensarbete inom den valda specialiseringen ingår i det sista årets studier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen