Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Rättspsykologi

Kursen Rättspsykologi ger grundläggande kunskaper i psykologi och en förståelse för psykologins betydelse i rättsliga sammanhang, särskilt vid bevisprövning i brottmål.


Rättspsykologi utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen består av tre moment:

 • Allmänpsykologisk del; grundläggande kunskaper i rättspsykologi genom studier i perceptions-, minnes-, personlighets- och socialpsykologi.
 • Tillämpade rättspsykologiska frågeställningar; psykologins betydelse exempelvis i förhörssituationer, vid identifikation och utförande av farlighetsbedömningar samt vid värdering av muntliga utsagor.
 • Fördjupning; tillämpade studier inom ett individuellt valt rättspsykologiskt område.

 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (80 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier samt genom ett avslutande PM-seminarium.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk närvaro vid seminarierna, författande och redovisning av promemoria, opposition på en annan students promemoria och skriftlig tentamen.
   

  Examinator

  Anna Kaldal
  Johanna Karlervik
  Jenny Yourstone

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Videopresentation

  Se en videopresentation av kursen

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  rattsp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Susanne Larsson

  Kursföreståndare: 
  Anna Kaldal
  Johanna Karlervik
  Jenny Yourstone