Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i fysik, inriktning Atom-, molekylfysik och optik

Studiegången Atom-, Molekylfysik och Optik (AMO) inom Masterprogrammet i Fysik, fokuserar på studien av växelverkan mellan ljus och materia vid olika skalor, från atomer till molekyler, och hur det kan användas för att förstå och manipulera atomer, molekyler och ljus på nya sätt som var omöjliga för bara några år sedan.

Utbildningen börjar med relevanta grunder inom experimentell fysik och verktyg for dataanalys (detektorer, programmering för fysiker, statistiska metoder för fysiker), och en fördjupning av utvalda teoretiska begrepp. Programmet ger sedan möjligheten att dyka in i begreppen och metoderna inom atom-, molekyl-, laserfysik, och modern röntgenforskning samt närliggande relevanta områden såsom acceleratorfysik och kvantkemi.