Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i fysik, inriktning Partiklar och kosmos

Studiegången Partiklar och Kosmos inom Masterprogrammet i Fysik, fokuserar på fysiken för universums minsta beståndsdelar och universums historia och struktur. Studiegången leder mot spännande forskningsområden som Higgsfysik och inflation, mörkmateria, fysik bortom standardmodellen, mm.

Utbildningen börjar med relevanta grunder inom experimentell fysik och verktyg för dataanalys (detektorer, programmering för fysiker, statistiska metoder för fysiker), och en fördjupning av utvalda teoretiska begrepp. Programmet ger sedan möjligheten att dyka in i begreppen och metoderna inom partikel och astropartikelfysik, kosmologi, samt närliggande relevanta områden såsom kärnfysik, acceleratorfysik och allmän relativitetsteori.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng), varav 30, 45 eller 60 högskolepoäng utgörs av examensarbetet. Inom programmet har du stor frihet att välja de kurser som passar just dina intressen och din fysikprofil. Det finns även utrymme att bredda din kompetens tack vare ett stort antal tillgängliga kurser.

  Studiegången Partiklar och Kosmos erbjuds för att leda dig till motsvarande grundforskning, och gör dig intressant för doktorandtjänst inom området. I studiegången ingår viss flexibilitet att prova på valfria kurser inom andra områden. Den bredda grunden inom experimentella metoder samt den teoretiska grunden gör dig även relevant för näringsliv jobb med höga krav på analys- och abstraktionsförmåga.

  En kombination av obligatoriska och valbara kurser ger dig en gedigen bas inom dataanalys, experimentell fysik och experimentella metoder, som kompletteras med teoretiska fördjupningar. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Vi erbjuder möjligheten att genomföra ett långt examensarbete, upp till två terminer, i en av våra forskargrupper. Efter examen kan dina kunskaper och erfarenheter tillämpas i ett stort antal områden inom näringsliv, myndighetsarbete eller forskning.

  Följande kurser läses med fördel under första två åren:

  År 1

  1a termin

  Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 hp, DA7011
  Fysikens statistiska metoder, 7,5 hp, FK7061
  Valbara kurser*, 15 hp

  2a termin

  Valbara kurser*, 30 hp

  År 2

  1a termin

  Valfria kurser**, 0, 15 eller 30 hp
  (Examensarbete i fysik kan börja redan 1a termin)

  2a termin

  Examensarbete i fysik, 45 hp, FK9002 (eller Examensarbete i fysik, 30 hp, FK9001, eller Examensarbete i fysik, 60 hp, FK9003).

   

  * Valbara kurser:

  Minst en av de experimentella kurserna:

  Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp, FK7063
  Detektorfysik, 7,5 hp, FK7056

  Minst en av de teoretiska kurserna:

  Analytisk mekanik, 7,5 hp, FK7049
  Elektrodynamik, 7,5 hp, FK7045
  Statistisk fysik, 7,5 hp, FK7058

  Minst 22,5 hp bland följande kurser:

  Avancerad kvantmekanik, 7,5 hp, FK5027

  Elementarpartikelfysik, 7,5 hp, FK7062

  Kosmologi och astropartikelfysik, 7,5 hp, FK7050

  Kärnfysik, 7,5 hp, FK7051

  Acceleratorfysik, 7,5 hp, FK7055

  Allmän relativitetsteori, 7,5 hp, FK8025

   

  ** Valfria kurser

  För att ge dig som student ytterligare möjligheter att få en personligt anpassad utbildning kan du välja bland ett antal valfria kurser. De valfria kurserna ska omfatta 7,5 - 45 högskolepoäng beroende på val av examensarbete. De kan väljas helt fritt bland alla fysikkurser på Stockholms universitet.

  Självständigt arbete

  Examensarbetet påbörjas oftast under andra året men kan påbörjas när du uppnått ett minimum av 45 högskolepoäng avancerade kurser i fysik. Examensarbetet utförs i vanliga fall inom en av Fysikums forskargrupper, men kan genomföras på ett företag eller forskargrupp vid annat universitet. Under projektets gång tillhör du en forskargrupp och har möjlighet att delta i forskargruppens verksamhet. Du arbetar med en frågeställning inom forskningsfrontlinjen i en professionell forskarmiljö där du kommer i kontakt med doktorander och andra forskare. Även om detta fortfarande är en universitetsmiljö, så är det ett unikt tillfälle att  djupdyka i en professionell miljö och utveckla viktiga färdigheter (självständighet, ihärdighet, problemlösning, kritiskt tänkande, kommunikation, felsökning, ...) innan du går vidare till arbetslivet.

 • Så ansöker du

 • Kontakt

  Studievägledare på Fysikum:

  studievagledare@fysik.su.se

  Programansvarig:

  Prof. Christophe Clement, epost: christophe.clement@fysik.su.se