Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Tycker du om fysik och är nyfiken på väder och klimat? Vill du vara med och söka svaret på en av vår tids viktigaste frågor? Då är kandidatprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimatfysik något för dig!

Här får du använda matte och fysik för att beskriva de processer som styr vädret och jordens klimat. En meteorolog studerar och observerar atmosfären med hjälp av stora datormodeller och avancerad mätteknik.

Kandidatprogrammet ger en bred utbildning i ämnet och är främst baserat på fysik. Inslag av atmosfärskemi t.ex. luftföroreningar och oceanografi, som är vetenskapen om havet, ingår också. Utbildningen börjar med två års grundläggande kurser i matte och fysik med andra fysikstudenter. Därefter får du djupdyka i moln- och lågtrycksbildning, strålningsprocesser, oceancirkulation och klimatsystemets olika kretslopp. Detta ger dig de nödvändiga grunderna för att förstå vädrets variationer, klimatförändringar och hur mänsklig aktivitet kan påverka klimatet.

Kandidatprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimatfysik ger behörighet till masterutbildningar inom flera naturvetenskapliga ämnesområden, t.ex. atmosfär, oceanografi och klimat. Mer information finns på misu.su.se.

 • Programöversikt

  Vi på Stockholms universitet har en lång erfarenhet i utbildning och forskning inom meteorologi, oceanografi och klimat. Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik är en treårig utbildning och består av obligatoriska kurser i matematik och fysik under de första två åren. Under tredje året läser du 45 hp i grundläggande meteorologi och sista terminen avslutar du programmet med ett självständigt arbete.

  En del kurser inom programmet ges på engelska.

  År 1

  Hösttermin

  Vårtermin

  • Matematik I, forts. 30 hp, MM2001
  • Klassisk fysik, forts. 30 hp, FK3014

  År 2

  Hösttermin

  • Matematik II – Analys del A, 7,5 hp, MM5010
  • Matematik II – Analys del B, 7,5 hp, MM5011
  • Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp, FK4026

  Vårtermin

  • Matematik II – Linjär algebra, 7,5 hp, MM5012
  • Kvantmekanik, 7,5 hp, FK5020
  • Elektromagnetism och vågor, 7,5 hp, FK5019
  • Experimentell fysik, 7,5 hp, FK5021

  År 3

  Hösttermin

  • Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp, MO4002

  Vårtermin

  • Dynamisk meteorologi II, 7,5 hp, MO4003
  • Klimat och allmänna cirkulationen, 7,5 hp, MO4004
  • Meteorologi, självständigt arbete, 15 hp, MO6003
 • Så ansöker du

  Följ länken nedan för en steg-för-steg-guide till hur man ansöker.

 • Mer information

  Arbetsmarknad och karriär

  Frågor om väder, hav och klimat har aldrig varit så aktuella som de är idag. Kunskap om atmosfären och haven efterfrågas på många olika håll i samhället och i näringslivet. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta.

  De två stora arbetsgivarna för meteorologer i Sverige är SMHI och Försvarsmakten. Där jobbar man med väderprognoser, utredningar, utveckling och forskning. Andra privata arbetsgivare är till exempel StormGeo och TV4 inom mediabranschen, Bixia och Sweco inom energibranschen samt olika konsultföretag. Oceanografer anställs främst av SMHI och Länsstyrelsen, men även av privata företag.

  Många meteorologer och oceanografer arbetar också med miljö-, energi- och klimatrelaterade frågor inom både privat och offentlig sektor. Dina kunskaper behövs av kommuner och statliga myndigheter, men nuförtiden även av t.ex. energi- och försäkringsbolag. En stor fördel med meteorologi- och oceanografiutbildningen är att den ger dig bred kunskap inför steget ut i arbetslivet. Du kommer inte bara att ha atmosfären och haven i bagaget, utan även en hel del grundläggande fysik, matematik och datorerfarenhet.

  Sist men inte minst behöver vi idag fler forskare som kan öka vår förståelse för väder, hav och klimat, speciellt när det gäller följder av och åtgärder inför klimatförändringar. Vårt masterprogram i Meteorologi, oceanografi och klimatfysik ger tillträde till forskarutbildningar både på svenska och internationella universitet och högskolor.

  Exempel på arbetsgivare

  • SMHI
  • Försvarsmaktens vädertjänst
  • SVT
  • TV4
  • StormGeo
  • SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys)
  • FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)
  • DMI (Danmarks Meteorologiske Institut)
  • Länsstyrelserna
  • Naturvårdsverket
  • Vattenfall
  • Statkraft
  • Telge Krafthandel AB
  • MMT (Marine survey services)
  • AquaBiota
  • Bixia
  • AFRY (ÅF Pöyry, konsultföretag)
  • Energimyndigheten
  • Sweco
 • Kontakt

   
  Studievägledare