Öppna data – långt ifrån självklart inom forskarvärlden

Mätdata från svenska glaciärer kan ha stor betydelse för kunskapen om klimatförändringarna. Men att dela forskningdata öppet är inte en självklarhet – trots nyttan det kan medföra. Lyssna på forskarna som har valt att arbeta öppet, i podden Bakom bokhyllan.

Att forskning ska göras öppen och tillgänglig är numera ett krav från regeringar, finansiärer och vetenskapliga förlag världen över. Men vad innebär det för forskare att arbeta öppet – i praktiken? Och varför ska man göra det?

John Fitzpatrick och Nina Kirchner är forskare vid Stockholms universitet. Foto: Julia Milder och Cecilia Burman.

Nina Kirchner är glaciolog och chef för Tarfalas forskningsstation, och John Fitzpatrick är etolog och prisad lektor på Zoologiska institutionen på Stockholms universitet. 

I senaste avsnittet av podden Bakom bokhyllan får lyssnarna ta del av deras forskarvardag och resonemang kring öppen vetenskap. Vilka är incitamenten, och vad finns det för utmaningar för den som vill arbeta öppet?

Avsnittet är på engelska och finns tillgängligt för lyssning på webben eller i valfri poddapp. 

Ep.#42 Open Science in Practice – The Scientist's Perspective