Skärpta krav på öppen tillgång till vetenskap

Nu ställs högre krav på att forskningsdata och forskningsresultat ska göras tillgängliga. Men hur går det till i praktiken? Under årets Open Access Week som pågår 24-30 oktober står frågan i fokus.

Foto: Lena Katarina Johansson

Att forskning som finansierats med skattemedel ska vara öppet tillgängliga är en målsättning som det råder bred konsensus om, politiskt såväl som på de svenska lärosätena. Av de 3 868 vetenskapliga och sakkunniggranskade artiklar som publicerades 2021 vid Stockholms universitet var 87 procent publicerade med öppen tillgång i någon form. Men målet är 100 procent. 

Och med en ny policy för öppen vetenskap växlar Stockholms universitet upp omställningen till ett öppet vetenskapligt system. I omvärlden sker samma utveckling, nu senast i USA där Vita huset nyligen slog fast att federalt finansierad forskning ska göras öppet tillgänglig direkt vid publicering. 

– Det är intressant att USA nu följer Europa och vad EU gör, och sätter upp skarpa krav på öppen tillgång till data, artiklar och böcker. Det förändrar spelplanen för oss och de vetenskapliga förlagen, säger Wilhelm Widmark, rektorsråd med operativt ansvar för öppen vetenskap vid Stockholms universitet. 

Wilhelm Widmark. Foto: Cecilia Burman
 

Ny publiceringsplattform

Med förlag som tar betalt för såväl publicering som läsning av vetenskapliga tidskrifter, blir tillgången till forskning i regel en dyr affär – både för forskare och lärosäten, menar Wilhelm Widmark som utöver rektorsråd också är överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek. 

Det är bakgrunden till att Stockholms universitet ska lansera en egen publiceringsplattform där forskare kan publicera artiklar med öppen sakkunniggranskning (peer review) och öppen licens. En pilot av plattformen släpps under Open Access Week, då 50 forskare knutna till Stockholms universitet ska vara med och testa verktyget under några månader, innan det öppnas för fler. 

– Det här är ett exempel på att vi arbetar för att förändra systemet för vetenskaplig kommunikation. Det blir ett sätt att testa en annan slags plattform, för att konkurrensutsätta marknaden helt enkelt, säger Wilhelm Widmark. 

 

Öppen vetenskap i praktiken 

Är du forskare och vill veta mer om öppen publicering?

Under Open Access Week som äger rum i oktober hålls föreläsningen "Open Access in Practice", som riktar sig till forskare och doktorander vid Stockholms universitet. Webbinariet består av fyra 15-minuterspresentationer om öppen publicering, öppna forskningsdata, etiska överväganden och hur forskare kan ta del av bibliotekets publiceringsavtal. 

Under veckan släpps även ett avsnitt av bibliotekets podd Bakom bokhyllan om hur öppen vetenskap kan se ut i praktiken utifrån forskarnas perspektiv. Avsnittet är engelskspråkigt, precis som föreläsningen. 

Open Access Week är ett årligt internationellt evenemang med syftet att uppmärksamma öppen tillgång. I år pågår veckan 24-30 oktober.

 

Open Access Week på Stockholms universitet 
 

26/10: Webbinarium: Open Access in Practice 

12.00-12.15 How to publish open access

12.15-12.30 How to publish research data

12.30-12.45 How to publish openly and ethically

12.45-13.00 How to use the library’s publishing agreements

 

27/10: Podden Bakom bokhyllan – Open Science in Practice

Övergången till ett öppet vetenskapligt system är ett faktum, men vad innebär det för forskare i praktiken att arbeta öppet? I podden Bakom bokhyllans 42:a avsnitt får lyssnarna möta två forskare inom glaciologi respektive etologi som bjuder på en inblick i sin forskningsvardag. Avsnittet släpps 27 oktober. 

Bakom bokhyllan

Fakta: Öppen tillgång vid Stockholms universitet

  • Totalt sett publiceras omkring 4 000 vetenskapliga artiklar vid Stockholms universitet varje år och antalet sakkunniggranskade artiklar (peer review) ökar konstant – från 45 procent 2012 till 68 procent 2021. 
  • År 2021 var 87 procent av de sakkunniggranskade artiklar som publicerades vid Stockholms universitet öppet tillgängliga i någon form. 

Ny policy för öppen vetenskap vid Stockholms universitet

Öppen publiceringsplattform i pilotfas (Youtube)