Stockholms universitet logo, länk till startsida

Intresserad av medicin och hälsa?

Om du funderar på ett framtida jobb inom medicin tänker du antagligen spontant på yrken som läkare, tandläkare eller apotekare. Vågar du däremot tänka utanför den boxen kan en naturvetenskaplig utbildning öppna dörren till en hel rad välbetalda och respekterade yrken inom hälsoområdet där du kan göra en avgörande insats.

I en del av dessa programutbildningar lär du dig att hjälpa patienter utifrån vetenskapliga principer. I ämnen som sjukhusfysik, strålbehandling och näringslära får du verktyg att bedöma patienter och utforma behandlingar.

Andra karriärvägar är mer forskningsinriktade. Studier i molekylärbiologi, biokemi eller neurokemi ger dig ditt livs chans att förstå vad som orsakar sjukdomar och ger dig möjlighet att skapa nya behandlingsformer, till och med botemedel. Varför rädda bara ett liv när du kan rädda världen? Du har drivet. Hur ska du sätta dina talanger i arbete?

 

Sjukhusfysikerprogrammet är ett yrkesprogram om 300 hp (motsvarande 5 års heltidsstudier) där du lär dig hur strålning kan användas för att diagnostisera och behandla sjukdomar. De första två åren läser du kurser i fysik och matematik tillsammans med Kandidatprogrammet i fysik. Därefter börjar den mer specialinriktade utbildningen, som till stor del sker i sjukhusmiljö och med medverkan av yrkesverksamma sjukhusfysiker. Programmet leder fram till tre olika examina: kandidatexamen i fysik (efter tre år), masterexamen i medicinsk strålningsfysik och sjukhusfysikerexamen, en yrkesexamen som krävs för att bli legitimerad sjukhusfysiker.

Programbeskrivning 


Sarwin, läser sjukhusfysik
 

 

Hur kan kost bidra till hälsa? Det är nyckelfrågan för vetenskapen bakom näringsläran. Genom att kombinera naturvetenskap som kemi, biokemi, molekylärbiologi och livsmedelsvetenskap med medicinska ämnen som fysiologi, sjukdomslära, toxikologi, epidemiologi och folkhälsovetenskap, kan nutritionister utveckla lösningar för många av de hälsoproblem som drabbar det moderna samhället. Efter examen kan du exempelvis arbeta med att ta fram hälsorekommendationer eller med produktutveckling av livsmedel för att säkerställa att maten vi äter verkligen är bra för oss.

Programbeskrivning


Maja Ullberg, alumn inom nutrition

Det vi lärde oss var väldigt tydligt vetenskapligt förankrat. Jag tyckte även det var bra att vi hade många lärarledda timmar, vilket gjorde att man kunde fråga mycket.

Maja Ullberg, nutritionalumn, foto: privat
Foto: privat

Maja jobbar med näringsinnehållet i dropplösningar som används när patienten kan inte äta.

Läs intervjun med Maja

 

 

 

 

 

Molekylärbiologi är central när det gäller de senaste framstegen inom bioteknik och biomedicin. I programmet studerar du biologiska processer på molekylär, cellulär och organismnivå. Du börjar med kemi och biokemi som en grund och fortsätter med biologistudier: cell- och molekylärbiologi, genetik, fysiologi och en kurs som lär dig använda nödvändiga "redskap" i molekylärbiologi. Detta ger dig en bra bas för en forskarkarriär, inom läkemedelsindustri, eller att arbeta med livsmedelsutveckling, brottsplatsundersökningar, eller gentekniska innovationer.

Programbeskrivning


Niklas i molekylärbiologi kandidatprogrammet

Niklas, Kandidatprogram molekylärbiologi
Foto: Kemiska sektionen

"Molekylärbiologin beskriver liv och organismer ur ett molekylärt, "kemiskt" perspektiv. Vi lär oss inte om djurs beteende eller växters namngivning, men om den genetiska koden och all annan kemi som håller oss vid liv… Jag har alltid har intresserat mig för hur världen och livet fungerar."

Läs intervjun med NIklas

 

 

Kemi är ett av de bredare ämnena inom naturvetenskap och har många tillämpningar som relaterar till medicin, sjukdom och hälsa, speciellt inom forskning diagnostik och läkemedelsutveckling. Många gånger är det faktiskt så att om du ska vara en del av lösningen på ett medicinskt problem så måste du förstå och kunna prata om kemin och det molekylära. Hur ska ett nytt läkemedel kunna hämma en biokemisk process som ger sjukdom, hur utvecklar man ett biologiskt läkemedel, hur förbättrar man läkemedel, vad är en biverkan, vad spelar generna för roll och vad har mutationer för betydelse, vad är det för processer som driver resistens eller hur ser kemin ut som överför specifika nervsignaler?

Programbeskrivning


Smaranda Bacanau, alumn i biokemi

När jag började läsa biokemi förr allt på plats, det är ju det här jag ska göra. Sen läste jag så mycket biokemi och molekylärbiolog jag kunde under resten av min kandidat och min master. Jag jobbar och forskar fortfarande inom detta område.

Smaranda Bacanau, biokemialumn, foto: Kemiska sektionen
Foto: Kemiska sektionen

Vår alumn Smaranda Bacanau jobbar nu på sin doktorsavhandling inom cancerforskning på Karolinska institutet, efter att ha gjort sin kandidat i kemi och sin master i neruokemi vid Stockholms universitet.

Läs intervjun med Smaranda

 

 

Gå vidare – kontakt och länkar

Här hittar du länkar för att få mer information, oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har kommit längre i dina studier!

Dags att ta första steget? 
Anmälan och antagning

Har du frågor? 
Vanliga frågor och svar
Studievägledare - naturvetenskap

Saknar du behörighet? 
Naturvetenskapliga basåret

Mastersstudent?
Hitta kurser och program

 

På denna sida