Välj vad du vill läsa mer om

Avhandlingsstöd

Vi stödjer dig i processen att trycka din doktorsavhandling, ordnar en ISBN, tillhandahåller mallar och visuellt identitet samt har information om hur du ska använda dig av DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) m.m. Läs mer om bibliotekets avhandlingsstöd här.

Tillbaka till toppen

Publicera strategiskt

Stockholms universitet analyserar årligen den vetenskapliga verksamheten. Det som studeras idag är publiceringsaktivitet och publikationers genomslagskraft i form av citeringar. Vi har ansvar för att samla in data och skapa dessa analyser. Vi utvecklar också mätmetoderna i takt med den digitala utvecklingen. Läs mer om bibliometri och hur du publicerar strategiskt här.

Tillbaka till toppen

Digitalisering

Behöver du beställa skanning av material ur våra samlingar? Eller vill du ha din avhandling eller rapport publicerad i DiVA kan du beställa skanning genom oss. Läs mer om digitalisering här.

Tillbaka till toppen

Open Access

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access. Läs mer om Open Access och våra rabatter för publiceringsavgifter här.

Tillbaka till toppen

Förlaget Stockholm University Press

Stockholm University Press (SUP) är ett forskardrivet förlag som publicerar sakkunniggranskade böcker och tidskrifter Open Access. Läs mer här om att publicera med universitetets förlag.

Tillbaka till toppen

Referenshantering

Det finns flera olika referenshanteringsprogram som du kan använda för att samla och organisera dina referenser och skapa en litteraturförteckning enligt önskat format. Läs mer här för en presentation av ett urval program.

Tillbaka till toppen

Boka bibliotekarie

Boka tid för individuell handledning. Vi kan hjälpa dig med informationssökning och referenshantering. Läs mer om att boka en bibliotekarie här.

Tillbaka till toppen

Seminarier om vetenskaplig kommunikation

Biblioteket erbjuder seminarier inom ämnen som bibliometri, publicering och open access samt workshops i referenshanteringsprogram. Läs mer och hör av dig till oss.

Tillbaka till toppen

Upphovsrätt

Det finns flera olika regler kring upphovsrätt för text respektive bild. Vi reder ut en del av begreppen här.

Tillbaka till toppen