Brandkåren har undersökt lokalerna och det har varken uppstått brand eller rök. Det är oklart vad rökdetektorn reagerade på men Akademiska hus undersöker orsaken.

Utrymmningen av biblioteket gick bra och inga incidenter i samband med brandlarmet har rapporterats. Idag har utrymningsledarna haft en uppföljning på brandlarmet och om du som besökare har något att rapportera eller har tankar kring vad som bör förbättras i samband med brandlarm och utrymning är du välkommen att höra av dig till oss.