Innehåll i Eikon

I Eikon ingår databasen Datastream som tidigare fanns tillgänglig i biblioteket. Eikon innehåller makroekonomiska och finansiella tidsserier från ett stort antal länder.

Exempel på innehåll:

  • börskurser
  • aktieindex
  • företagsinformation
  • investeringsanalyser
  • fundamentaldata
  • allmän ekonomisk statistik ländervis.

Åtkomst till Eikon

Eikon är endast sökbar i Frescatibiblioteket på en särskild dator där (Internet 8). Be personalen i informationsdisken om hjälp med inloggning.