Böckerna går att hitta via sökrutan på bibliotekets startsida. Det går också bra att botanisera inne på plattformen ACLS Humanities E-book.

Du som är lärare och vill använda böckerna i undervisningen kan hänvisa till dem via en länk i kurslitteraturlistan. Vill du däremot kopiera sidor till ett kurskompendium behöver du ansöka direkt hos respektive utgivare.

Det går bra att skriva ut upp till 10 sidor åt gången i pdf-format för eget bruk i studie- och forskningssyfte.

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se.