Sveriges universitets- och högskoleförbundets brev angående EU:s pågående upphovsrättsreform

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har publicerat ett öppet brev till statsrådet Helene Hellmark Knutsson (Minister för högre utbildning och forskning) samt EU-kommissionären Cecilia Malmström, där de lyfter fram hur förslaget kan få negativa konsekvenser för öppen vetenskap och främst verksamheterna vid Sveriges och Europas vetenskapliga repositorier.

LIBER om text- och datautvinning i forskning

Europas största nätverk för forskningsbibliotek (LIBER) har även de skrivit under ett öppet brev som över 20 olika organisationer ligger bakom. I brevet lyfts ett antal undantagsregler fram med fokus på just text- och datautvinning.

Stockholms universitetsbibliotek har tidigare skrivit om hur EU:s pågående upphovsrättsreform kan påverka öppen vetenskap och att ett brett påverkansarbete pågår från flera aktörer

EU-parlamentet fattar beslut kring sin position och Ministerrådet enas om ett kompromissförslag som sedan leder till beslut om ett direktiv. Direktivet ska sedan implemnteras i medlemsstaterna vilket innebär ändringar i svensk lagstiftning.

– Sverige gör om sina lagar två gånger om året och det innebär att om EU-parlamentet hinner ta ett beslut om upphovsrättsreformen under den kommande våren skulle lagen förmodligen träda i kraft i Sverige under 2019, berättar Jonas Holm (jurist vid Stockholms universitet).