I april kommer Jonas Holm att hålla i ett föredrag på Mötesplats Open Access och berätta om juridik och rättighetsfrågor inom Open Access.

Jonas Holm - Jurist vid Stockholms universitet
Jonas Holm - Jurist vid Stockholms universitet

Hur skulle du själv beskriva innehållet i ditt föredrag?

- Jag kommer att prata om juridik och rättighetsfrågor inom Open Access utifrån ett internationellt och framför allt europeiskt perspektiv. Vi har bara skrapat ytan på de möjligheter som digitalt tillgänglig information kan erbjuda forskarvärlden. Det ställer dock lagstiftningen, som tillkommit tryckpressens tid och kontext, inför stora utmaningar. Det verkar som att våra folkvalda, inte minst i Bryssel, har vaknat upp inför faktumet.

Varför ska man besöka MOA2016 och lyssna på just ditt föredrag?

- Alla som är intresserade av att få sin forskning spridd och läst kommer egentligen att ha behållning av MOA. Jag är mest nyfiken på att möta och samtala med forskare som är intresserade av att publicera Open Access men kanske oroar sig för vilka rättigheter de lämnar ifrån sig och vilka konsekvenser det får.

Jag hoppas också att vi tillsammans kan samtala om vad det kan komma att innebära för de etablerade akademiska strukturerna att högskolevärlden medvetet rör sig från betalpublicering till Open Acess-publicering.

Varför är det viktigt för dig att prata om detta?

- Forskningsdata är den digitala ekonomins råvara, precis som spannmål i jordbrukssamhället. Här måste högskole- och biblioteksvärlden planera noga hur vi ska hantera denna guldgruva.  Vi måste vara strategiska från början, inte bli omsprungna av någon annan och köpa en utveckling på andras villkor.

Finns det något annat du vill föra fram som är viktigt för dig inom detta ämne?

- Jag vill lyfta fram text and data mining eller content mining, som det också kallas. Metoden att med tekniska hjälpmedel analysera stora mängder data. Open Access-publicerad vetenskap kommer att erbjuda ett ovärderligt råmaterial när det kommer till att upptäcka mönster och forskningsresultat över tid. Något jag tror kommer att bli viktigt inte minst inom medicinsk forskning.  

Mötesplats Open Access 26 – 27 april i Aula Magna vid Stockholms universitet

Läs mer om Mötesplats Open Access här. Sista anmälningsdag är 5 april.

Om Jonas Holm

Jonas Holm är verksam jurist vid Stockholms universitet och arbetar framför allt med avtalsrätt och immaterialrätt samt är universitetsbibliotekets juridiska rådgivare. Sedan 2014 är han också ordförande i den europeiska biblioteksorganisationen LIBER:s upphovsrättsliga arbetsgrupp. Jonas arbetar med frågor som rör Open Access bland annat genom Stockholms universitetets förlagsverksamhet Stockholm University Press.