Tidigare var bara artiklar om rikspolitiken tillgängliga. Men nu ingår också artiklar inom politikområdena arbetsmarknad, miljö och energi, utbildning och vård och hälsa i bibliotekets prenumeration.

Altinget är en efterföljare till Riksdag & Departement och bevakar sakpolitiken i Sverige och EU och skriver om allt som leder fram till nya lagar i Sverige.

Till Altinget

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina
synpunkter till media@sub.su.se.