Cultural Intermediaries in Algorithmic Consumer Culture

Seminarium

Datum: måndag 24 juni 2024

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Styrelserummet (nr 64), hus 2, vån 5, Campus Albano

Mellanlägesseminarium, Nelly Khorsun

Ordförande
Andrea Lucarelli, docent, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet  

Opponent
Ileyha Dagalp, postdoktor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg

Handledare
Andrea Lucarelli, docent, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet  
Jacob Östberg, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
 
För att läsa seminariemanuset, vänligen kontakta Nelly, nelli.khorsun@sbs.su.se, eller koordinator för forskarutbildningen, helene.olofsson@sbs.su.se