Det krävs en hel bransch för att fostra konstnärligt ledarskap

Seminarium

Datum: måndag 15 april 2024

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Mötesrum 64, hus 2, plan 5, Campus Albano

Mellanlägesseminarium: Carolina Frände

Ordförande

Jacob Östberg, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet  

Opponenter

Torkild Thanem, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Nina Kivinen, universitetslektor, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet

Handledare

Jacob Östberg, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Lotta Hultin, docent, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Jenny Helin, docent, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Campus Gotland

För att läsa seminariemanuset, kontakta Carolina,  carolina.frande@sbs.se eller forskarutbildningskoordinator, helene.olofsson@sbs.su.se