Från varma handslag till glödande skärmar – Företagsledares upplevelser av digitala möten

Seminarium

Datum: måndag 17 juni 2024

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Styrelserummet (Mötesrum 64), Plan 5, Hus 2, Campus Albano

Slutseminarium Ebba Heselius

Ordförande
Tommy Jensen, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Opponenter
Inti Lammi, universitetslektor, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens universitet, Västerås
Lotta Hultin, docent, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Handledare
Tommy Jensen, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Jessica Lindbergh, docent, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

För att läsa seminariemanuset, vänligen kontakta Ebba, ebba.heselius@sbs.su.se, eller koordinator för forskarutbildningen, helene.olofsson@sbs.su.se