Kapitalism: Organiserandet av ojämlikhet och naturförstörelse

Seminarium

Datum: fredag 17 maj 2024

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Hörsal 7, Hus 4, plan 2, zon M, Campus Albano

Vid seminariet kommer samtal om den nyutkomna boken "Kapitalism: Organiserandet av ojämlikhet och naturförstörelse" att föras mellan författaren Tommy Jensen och kollegorna Anselm Schneider och Christian Maravelias.

Moderator för seminariet är Mikael Holmkvist.

Kapitalism och klass är två begrepp som åter blivit aktuella – kapitalismen expanderar och de mänskliga och ekologiska skadorna eskalerar. Den verkar ostoppbar och förefaller vara naturgiven.
Så är det inte eftersom människor har konstruerat kapitalismen. Den här boken vill bidra till att avmystifiera kapitalismen genom att visa hur den organiseras. På så sätt kan motstrategier för att omkullkasta kapitalismen bli möjliga.

Kapitalism, Tommy Jensen