Sustainable Fashion is Fashion, a study on market dynamics and symbolic values in the sustainability

Seminarium

Datum: tisdag 16 april 2024

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Mötesrum 41, hus 2, vån 4, Campus Albano

Mellanlägesseminarium: Malin Wennberg

Ordförande
Susanna Molander, docent, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet  

Opponent
Gabriella Wulff, universitetslektor, Högskolan i Borås, Borås

Handledare
Susanna Molander, docent, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet  
Jacob Östberg, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet  
 
För att läsa seminariemanuset, vänligen kontakta Malin, malin.wennberg@sbs.su.se, eller koordinator för forskarutbildningen, helene.olofsson@sbs.su.se