Forskning som gör skillnad

Financial Times har uppmärksammat artikeln Can Environmental Policy Encourage Technical Change? Emissions Taxes and R&D Investment in Polluting Firms av Gustav Martinsson m fl i tävling Responsible Business Education Awards.

Tävlingen visar upp forskning inom företagsekonomi som har fått stor betydelse för olika resultat i samhället. Gustav Martinson arbetar vid Finanssektionen sedan i höstas och har tidigare varit verksam vid KTH. Förra året publicerad han artikeln "Can Environmental Policy Encourage Technical Change? Emissions Taxes and R&D Investment in Polluting Firms" uppmärksammas i katergorin Academic research with real-world impact: highly commended.

Artikeln visar att det finns ett starkt samband mellan höga utsläppsskatter och investeringar i forskning och utveckling i företag som orsakar förorening av miljön. Dessa företag utvecklar och förbättrar sin förmåga att använda och tillgodogöra sig extern kunskap.

Läs om tävling Responsible Business Education Awards, Financial Times

Läs artikeln Can Environmental Policy Encourage Technical Change? Emissions Taxes and R&D Investment in Polluting Firms

Läs mer om Gustav Martinsson

Gustav Martinsson
Gustav Martinsson