In Memoriam - Professor Evert Gummesson

Evert Gummesson, en högt uppskattad professor emeritus vid Stockholm Business School, Stockholms universitet, gick bort den 2 april 2023 vid 87 års ålder. Han var en framstående forskare inom tjänstemarknadsföring och management, och hans bidrag till forskarsamhället kommer att vara djupt saknat.

Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm avlade Gummesson sin doktorsexamen vid Stockholms universitet. Han erhöll många utmärkelser för sin forskning, inklusive hedersdoktorat vid Svenska Handelshögskolan Hanken i Helsingfors. Han ansågs vara en internationell pionjär inom tjänstemarknadsföring, affärsrelationer och kvalitativ metodik.

Professor Evert Gummesson
Professor Evert Gummesson. Foto: Privat

Under sin karriär vid Stockholm Business School bidrog Gummesson med ett flertal inflytelserika akademiska artiklar och böcker, var medlem i redaktionen för många framstående tidskrifter och blev ledande inom tjänstemarknadsföring och management. Han fick många utmärkelser, inklusive den prestigefyllda American Marketing Association's Award for Career Contributions to the Service Discipline.

Utöver sina akademiska prestationer var Gummesson en mentor och inspiration för många studenter och kollegor. Han var mycket respekterad för sin samarbetsanda och samarbetade med forskare från hela världen för att främja forskningen inom marknadsföring. Han var också en eftertraktad konsult för många organisationer och en frekvent huvudtalare vid konferenser och evenemang över hela världen.

Professor Gummessons bortgång är en stor förlust för den akademiska världen och för dem som kände honom personligen. Han kommer att bli ihågkommen för sin intellektuella nyfikenhet, sitt engagemang för undervisning och forskning och sitt orubbliga engagemang för att främja marknadsföring och management.

Våra tankar och kondoleanser går till hans närmaste familj och nära och kära under denna svåra tid.