Ny avhandling om finansiell marknadsstruktur

Chengcheng Qu har disputerat inom finansiell ekonomi vid Stockholm Business School med avhandlingen Competition, Division and Unity - The Impact of Market Structures on Trading Quality.

Finansmarknaden fungerar som ett ekosystem med olika men sammanlänkade marknadsplatser och aktörer. Marknadens utformning, i ett intrikat samspel med teknik, reglering och konkurrens, påverkar hur deltagarna anpassar sitt handelsbeteende och därmed också marknadens kvalitet.

Avhandlingen undersöker hur marknadens mikrostruktur påverkar beteendet hos snabba och långsamma handlare, incitamenten för tillgång och efterfrågan på likviditet, samt konkurrensen om orderflöden mellan börserna. Det är en sammanställningsavhandling med tre artiklar; "Latency Arbitrage and Market Liquidity", "Market Fragmentation, Liquidity, and Efficiency" och "Tick Size, Lot Size, and Liquidity in Futures Trading".

Chengcheng Qu med avhandlingen Competition, Division and Unity
Chengcheng Qu med avhandlingen Competition, Division and Unity - The Impact of Market Structures on Trading Quality.

Tre frågor till Chengcheng Qu

Hur blev du intresserad av det här ämnet från början?

Det finns en bok som fick mycket uppmärksamhet när den publicerades, Flash Boys av Michael Lewis. När jag läste den blev jag intresserad av hur innovation inom teknologi på finansmarknaderna rusade fram i full fart, men att det ibland hade oavsiktliga bieffekter. Boken är riktad till en allmän publik, med färgstarka berättelser om dessa bieffekter. Jag ville gå till datan och undersöka för- och nackdelarna med innovation inom handelshastighet, till exempel.

Kan du ge en kort sammanfattning av vad dina artiklar undersöker och handlar om?

Aktiehandel idag sker inte bara på en börs. Det är en mångfaldig handelsmiljö, där ett flertal börser och andra handelsplatser tävlar om att handla med samma aktier. Detta kallas ofta marknadsfragmentering. När samma aktie handlas på många olika platser borde priserna i teorin vara desamma överallt, men i verkligheten är det inte alltid sant.

Till exempel, varje gång värdet på en aktie förändras, borde priserna på alla börser reflektera det, men prisändringarna kommer aldrig att vara exakt samtidiga. En börspelare kommer alltid att ändra sitt pris före en annan.

Detta skapar prisavvikelser som högfrekvenshandlare försöker utnyttja. Även om sådana möjligheter är extremt kortvariga, kan de ge betydande vinster. Detta kallas ”toxic arbitrage”. I min avhandling finner jag att marknadsfragmentering är bra för likviditeten i allmänhet, men att ”toxic arbitrage” minskar dessa fördelar.

Vad är dina planer nu när du har avlagt din doktorsexamen?

Jag kommer att börja en ny tjänst som föreläsare vid Ritsumeikan Asia Pacific University i Japan, med start i april.

Finansiell marknadsstruktur handlar om hur lagstiftning, teknologi och handelsplatsers regler och traditioner påverkar investerarnas handelsstrategier och marknadens kvalitet i form av effektivitet och likviditet.

Chengcheng och opponenten Professor Roman Kozhan
Chengcheng och opponenten Professor Roman Kozhan, Warwick Business School, The University of Warwick.
 
Chengcheng Qu med handledare
Från vänster: handledare professor Björn Hagströmer, lektor Michal Dzielinski, doktor Chengcheng Qu och handlerare professor Lars Nordén.

Läs avhandlingen Competition, Division and Unity - The Impact of Market Structures on Trading Quality

Ordförande
Jens Josephson, docent, Företagsekonomiska institutionen, Stockholm universitet

Opponent
Roman Kozhan, professor, Warwick Business School, The University of Warwick, Warwick, England

Betygsnämnd
Dagfinn Rime, professor, Institutt for Finans, Handelshøyskolen BI, Oslo, Norge
Anders Andersson, docent, Department of Finance, Handelshögskolan i Stockholm
Ann-Sofie Kolm, professor, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Jarkko Peltomäki, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet (suppleant)