Ny bok om kapitalismen

Boken "Kapitalism: Organiserandet av ojämlikhet och naturförstörelse" har nyligen kommit ut genom bokförlaget Black Island Books. Författare är professor Tommy Jensen vid Stockholm Business School.

Boken vill bidra till att avmystifiera kapitalismen genom att visa hur den organiseras. På så sätt kan motstrategier för att omkullkasta kapitalismen bli möjliga. Kapitalism och klass är två begrepp som åter blivit aktuella – kapitalismen expanderar och de mänskliga och ekologiska skadorna eskalerar. Den verkar ostoppbar och förefaller vara naturgiven. Så är det inte eftersom människor har konstruerat kapitalismen.

Kapitalism, Tommy Jensen

Professor Tommy Jensen  undervisar i organisationsteori, etik och hållbar utveckling samt i vetenskaplig metod och forskar om kapitalism, hållbar utveckling, etik med fokus på organisationer och organisationens medlemmar. Tommy Jensen har tidigare publicerat "Gruvans makt" på Black Island Books.   

Läs mer om boken "Kapitalism: Organiserandet av ojämlikhet och naturförstörelse"

Läs mer om Tommy Jensen