Forskningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

 • Från torken till Capio Bild: Mostphotos Från Torken till Capio 2018-02-22 Svensk missbruksvård har gått från att utföras av ideella föreningar till att stora vårdföretag nu levererar den. Hur har det påverkat vården?
 • Statsvetenskaplig forskning vid Stockholms universitet 2018-02-22 Att forska är att lära sig något nytt och ta fram ny kunskap. Men vad forskar egentligen forskarna i statsvetenskap om - och varför?
 • Nya publikationer från Sociologiska institutionen 2018-02-21 Här hittar du våra senaste peer-review-granskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter.
 • Mats Hallenberg ny professor i historia 2018-02-21 Rektor vid Stockholm universitet har utnämnt Mats Hallenberg professor i historia.
 • David Forsström forskar om spelproblem. Foto: Nilkas Björling Forskar för att hjälpa spelmissbrukare 2018-02-19 David Forsströms forskar om spelandets baksidor. Hur kan spelproblem behandlas och vilket ansvar tar spelföretagen?
 • Ny bok från Stockholms universitet upplåst i globalt Open access-projekt 2018-02-19 Stockholms universitet har sedan starten 2014 stöttat projektet Knowledge Unlatched som låser upp forskning publicerat på traditionella förlag och släpper den som open access. I mars publiceras The triple bind of single-parent families, samförfattad av Rense Nieuwenhuis. Men redan nu är den släppt fri.
 • Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019) 2018-02-19 Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.
 • Catharina Nolin ny professor 2018-02-19 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Catharina Nolin som har utsetts till professor i konstvetenskap.
 • Snabbare väg till svenskan 2018-02-16 Att lära sig ett nytt språk är inget man gör i en handvändning. Det kräver sin tid. Men om tiden är knapp måste den användas mycket effektivt. Artikel i Språktidningen 2/2018 med språkforskaren Maria Lim Falk om att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.
 • Migranters berättelser i asylprocessen. 6,8 milj. kr (2017–2020) 2018-02-15 Projektet Migranters berättelser i asylprocessen – om samkonstruktion och rekontextualisering syftar till att generera kunskap om hur berättelser om enskilda asylsökande växer fram i asylprocessen; om svårigheter och möjligheter med asylintervjuer som ofta förs via tolk. Projektet har fått 6,8 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen.