Modernhistoriska seminariet: Nyliberalismens begreppshistoria i Norden sedan 1970-talet

Seminarium

Datum: tisdag 30 maj 2023

Tid: 15.30 – 17.30

Plats: D900

Ilkka Kärrylä, Helsingfors universitet, presenterar sin forskning: ”Nyliberalismens begreppshistoria i Norden sedan 1970-talet”.

Ilkka Kärrylä är forskardoktor vid Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet och deltagare i forskningsprojektet Nyliberalism i Norden (Riksbankens Jubileumsfond). Han är specialist på politiska ideologier, ekonomiskt tänkande och politik i Finland och Sverige efter andra världskriget. Kärrylä är författaren till boken Democracy and the Economy in Finland and Sweden since 1960 (Palgrave Macmillan 2021) samt till artiklar om nordisk liberalism, socialdemokrati och arbetsmarknadsrelationer som publicerats bland annat i Contemporary European History och Contributions to the History of Concepts.

Om modernhistoriska seminariet

Modernhistoriska seminariet sammanträder ett antal tillfällen per termin, oftast tisdagar, oftast i rum D900 på Historiska institutionen.

Sammankallande är Elisabeth Elgán.

Mer om Modernhistoriska seminariet