2000 år av Danmarks historia – nu på engelska

I dagarna släpptes boken “The Rise and Fall of the Danish Empire” på SpringerLink förlag, en detaljerad översikt av Danmarks historia under 2000 år, skriven av Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria vid Historiska institutionen, Stockholms universitet och Michael Bregnsbo, Docent vid Syddansk universitet i Odense. I boken berättas historien om Danmark ur ett globalt perspektiv, bortom nationalstatens historia.

 

Kurt Villads Jensen och boken The Rise and Fall of the Danish Empire

Kurt Villads Jensen, Professor vid Historiska institutionen och omslaget till boken The Rise and Fall of the Danish Empire, (SpringerLink 2022)

–Syftet med boken var att hitta ett alternativ till nationalstatshistorien. Vi ville inte berätta om det moderna Danmarks historia under 2000 år utan om det som varit en del av Danmark, säger Kurt Villads Jensen. Vi tänker ofta på länder som homogena, men ser man på det historiskt så har Danmark innefattat många olika regioner över tid, och snarare varit ett väldigt heterogent rike. Till Danmark räknades exempelvis både kristna delar på de Brittiska öarna samtidigt som en annan del utgjordes av asatroende vikingar. Hur får man ett sådant område att hänga ihop?

– Idag är Färöarna och Grönland en del av Danmark, men med egna språk. Tidigare har en väldigt stor del av Danmarks befolkning talat tyska, det perspektivet får man inte med när man pratar om nationalstaten.

–Undervisningen var väldigt viktig för boken. Genom undervisningen fick vi möjlighet att pröva idéer och få respons från studenterna.

Boken kom tidigare ut på danska år 2004 under titeln ”Det danske imperium: storhed og fald” (København: Aschehoug) och har även givits ut som e-bok och audiobok. Den engelska versionen är omarbetad för att passa en internationell publik som inte har samma förkunskaper i Danmarks historia som danska läsare. Kurt berättar hur den danska versionen av boken tillkom parallellt med att han och Michael Bregnsbo undervisade tillsammans på Syddansk universitet. Det var en ettårig kurs om Danmarks historia ur ett imperieperspektiv och Kurt betonar värdet av att forskning och undervisning får gå hand i hand.

–Undervisningen var väldigt viktig för boken. Genom undervisningen fick vi möjlighet att pröva idéer och få respons från studenterna. Senare höll vi även en folkuniversitetskurs i ämnet, där var studenterna äldre och kunde ställa andra frågor, vilket också var värdefullt. Jag tycker att forskningen blir väldigt inspirerad av undervisning. Och jag tycker egentligen inte att man kan undervisa i något man inte forskar om. Det går bra på gymnasiet, men absolut inte på ett universitet, menar Kurt.

Arbetet med att ge ut boken på engelska påbörjades 2016. En Peer review och många vändor med kommentarer och justeringar för att texten ska fungera för en internationell publik har gjorts. Boken har också delvis anpassats för användas i undervisning, bland annat har varje kapitel fått en egen litteraturlista.

–En sak som är extra intressant är hur mycket som förändrats kring hur man ser på historia, och inte minst kolonialhistoria, sedan boken kom ut på danska, säger Kurt. Det har skett en förändring i historiesynen vilket påverkar hur vi som historiker formulerar oss. Hur man förstår historien bidrar till att skapa dagens politik och även framtidens, så på sätt och vis är att skriva historia något av det farligaste man kan göra.

Läs mer om boken här

 

Om Kurt Villads Jensen

Kurt är Professor i medeltidshistoria vid Historiska institutionen, Stockholms universitet och föreståndare för Centrum för medeltidsstudier. Han har bland annat forskat om korståg och krigshistoria, kulturmöten på medeltiden, kyrko- och teologihistoria och gjort komparativa undersökningar om nordisk och iberisk historia.

Läs mer om Kurt Villads Jensens forskning här:

Historiska institutionens forskningssidor

Kurt Villads Jensens webbsida

 

Om Centrum för medeltidsstuider

Centrum för medeltidsstudier syftar till att skapa en vetenskaplig miljö för utbyte av kunskap och diskussioner av metoder och teorier, och med en volym som gör det attraktivt for forskare utifrån att söka sig till centret.

Läs mer om Centrum för medeltidsstudier här