Rapport från doktorandseminarium med Cambridge Universitet

I maj i år arrangerade medeltidsforskarna Kurt Villads Jensen från Stockholms universitet och Nora Berend från Cambridge University ett gemensamt doktorandseminarium för doktorander inom historia från de båda universiteten. Seminariets fokus var medeltidshistoria men även doktorander med inriktning på andra tidsperioder var inbjudna, bland dem Julia Sahlström, doktorand vid Stockholms universitet, som har skrivit en rapport från seminariet.

Doktorandseminarium med Cambridge Universitet, maj 2023. Foto: Privat.

– Den 23:e maj i år arrangerades ett gemensamt doktorandseminarium för doktorander inom historia från Stockholms universitet och från Cambridge University. Seminariet leddes av medeltidsforskaren Kurt Villads Jensen från Stockholms universitet och medeltidsforskaren Nora Berend från Cambridge University. Trots att huvudfokus för presentationerna låg på medeltidshistoria var även doktorander med inriktning på andra tidsperioder inbjudna, inklusive jag själv som forskar inom modern historia. Denna dag erbjöd en värdefull möjlighet till samtal som främjade kunskapsutbyte. Vi fick inte bara en fördjupad förståelse av det aktuella forskningsläget utan även insikter i doktorandlivet vid våra respektive akademiska institutioner.

Komparativ historia, metodik kring forskning om våld och en medeltida stadsvandring

Seminariet inleddes med givande diskussioner om komparativ historia, följt av samtal kring forskningsmetodik som rör historisk forskning om våld. En gemensam lunch på Kräftriket stärkte även de kollegiala banden mellan deltagarna. På eftermiddagen fick vi även en guidad rundtur i Gamla stan, ledd av vår egen medeltidsexpert, Karl Lysén. Hans utförliga förklaringar behandlade olika aspekter av livet i Stockholm på medeltiden, allt från bödlars existens till hur vi kan identifiera arkitektoniska markörer från medeltiden på olika byggnader. Vi var alla överens om att denna upplysande stadsvandring förhöjde allas vår förståelse för historiska stadsmiljöer och om hur det var att leva i Stockholm under medeltiden. Som avslutning av dagen begav vi oss till den vegetariska restaurangen Hermans som har en pittoresk utsikt över Stockholm. Därefter fortsatte några av oss doktorander till puben Sjätte Tunnan, där vi delade anekdoter och erfarenheter kring våra upplevelser inom universitetsvärlden.

Trots att vi undersöker olika historiska perioder underströk seminariet de ömsesidiga fördelarna med kunskapsdelning och potentialen att hitta gemensamma nämnare i forskningsarbetet.

En plattform för att etablera nya kollegiala relationer

Dagen visade sig vara både intellektuellt berikande och socialt givande och för mig exemplifierar den det inneboende värdet av tvärvetenskapligt samarbete. Trots att vi undersöker olika historiska perioder underströk seminariet de ömsesidiga fördelarna med kunskapsdelning och potentialen att hitta gemensamma nämnare i forskningsarbetet. Dessutom erbjöd nätverksmöjligheterna en plattform för att etablera nya kollegiala relationer som överskrider geografiska gränser. Sammanfattningsvis illustrerar detta seminarium den vetenskapliga betydelsen av att engagera sig med andra historiker och doktorander från olika institutioner och länder. Evenemanget stimulerade kritiskt tänkande, inspirerade ytterligare forskning och förstärkte positivt känslan av att vi alla utgör en historikergemenskap.

Julia Sahlström, doktorand i Historia vid Stockholms universiet

 

 

 

 

 

Text: Julia Sahlström