Möteskalendarium

I möteskalendariet listar vi institutionens sammanträden som exempelvis personalmöten, styrelsemöten och lärarkollegier.

Foto: Micha Nowosielski/Mostphotos
Foto: Micha Nowosielski/Mostphotos
 

Möteskalendarium - Humanistiska fakulteten
 

Arbetsmiljögruppens sammanträden

23 januari 2023, 15:00- , Bangsalen

 

Handledarkollegium vid JMK

Onsdag 11 januari 2023, 13:00-14:30 via Zoom
(Anna Roosvall skickar ut zoom-länk och dagordning några dagar innan)

Onsdag 15 mars 2023, 13:00-14:30, Bangsalen
Onsdag 17 maj 2023, 10:30-12:00 hybrid (Bangsalen/via Zoom) 


Institutionsstyrelsens sammanträden

Institutionsstyrelsen ändrar sina mötestider från och med januari 2023 så att styrelsen ej sammanträder under sport-/påsk- eller höstlov. 

Onsdag 1 februari 2023, 10:00 – 12:00, Bangsalen, JMK
Onsdag 8 mars 2023, 13:00-15:00, Seminarierum 1, Filmhuset
Onsdag 5 april 2023, 13:00-15:00, Bangsalen, JMK
Onsdag 3 maj 2023, 13:00-15:00, Seminarierum 1, Filmhuset
Onsdag 7 juni 2023, 13:00-15:00, Bangsalen, JMK

Kallelse och möteshandlingar (bilagor) skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Eventuella förhinder anmäls till styrelsens sekreterare samt ordförande. 
 

Personalmöten (institutionsgemensamt)

Måndag 20 februari 2023, 15:00-16:00, Garnisonen (ännu ej fastställd lokal)
Måndag 22 maj 2023, 15:00-16:00, Filmhuset (ännu ej fastställd lokal)


Forskarkollegium vid JMK

Onsdag 25 januari 13:00-15:00, Bangsalen
Onsdag 17 maj, 12:30-14:00, hybrid (Bangsalen/via Zoom)
 

Lärarkollegium: Medie- och kommunikationsvetenskap

Onsdag 1 februari 2023, 13:00-15:00, Bangsalen, JMK
Onsdag 29 mars 2023, 13:00-15:00, Bangsalen, JMK
Onsdag 10 maj 2023, 13:00-15:00, Bangsalen, JMK
 

Lärarkollegium: Journalistik

Torsdag 26 januari 2023, 14.30 – 16.00, Bangsalen, JMK
Torsdag 16 mars 2023, 14.30 – 16.00, Bangsalen, JMK
Onsdag 17 maj 2023, 14.40 – 16.00, Bangsalen, JMK
 

Lärarkollegium: Modevetenskap

Tisdag 21 februari 2023, 13:00-14:00, Bangsalen, JMK
Tisdag 9 maj 2023, 13:00-14:00, Bangsalen, JMK


Lärarkollegium: Filmvetenskap 

Torsdag 2 februari 2023, 13:00-14:00 (OBS! endast en timmas möte), Seminarierum 2, Filmhuset
Torsdag 23 mars 2023, 13:00-15:00, Seminarierum 2, Filmhuset
Måndag 29 maj 2023, 13:00-15:00, Seminarierum 1

Andra sammanträdestider inom den Humanistiska fakulteten

Mötestider för Humanistiska fakultetsnämnden samt för fakultetens verksamhetsmöten och beredningsgruppsmöten hittar du på webbsidan hum.su.se. Här hittar du även information om kommande studierektorsmöten (på grund och avancerad nivå samt forskarnivå), studievägledaremöten, prefektråd och Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO). 

Humanistiska fakultetens möteskalendarium

På denna sida