Möteskalendarium

I möteskalendariet listar vi institutionens sammanträden som exempelvis personalmöten, styrelsemöten och lärarkollegier.

Foto: Micha Nowosielski/Mostphotos
Foto: Micha Nowosielski/Mostphotos
 

vt 2024

Uppgift saknas

vt 2024

Uppgift saknas

vt 2024

19/2, 14:00-16:30 Bangsalen
15/5, 14:00-16:30 Bangsalen

vt 2024

Uppgift saknas

vt 2024

Uppgift saknas

vt 2024

14/2 14:30-16:30 Bangsalen
16/4 14:30-16:30 Bangsalen

vt 2024

Uppgift saknas

Vanligtvis sammanträder institutionsstyrelsen första onsdagen i varje månad, men från och med januari 2023 så har styrelsen valt att inte planera in sina möten under grundskolornas höst, sport- eller påsklov. 
 

Här hittar du institutionsstyrelsens protokoll


vt 2024 

 • Onsdag 7 februari 2024, 13:00-15:00, Bangsalen, plan 5, JMK/Garnisonen
 • Onsdag 6 mars 2024, 13:00-15:00, Seminarierum 1, vån 5, Filmhuset
 • Onsdag 10 april 2024, 13:00-15:00, Bangsalen, plan 5, JMK/Garnisonen
 • Onsdag 8 maj 2024, 13:00-15:00, Seminarierum 1, vån 5, Filmhuset
 • Onsdag 5 juni 2024, 13:00-15:00, Bangsalen, plan 5, JMK/Garnisonen

Kallelse och möteshandlingar (bilagor) skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Eventuella förhinder anmäls till styrelsens sekreterare samt ordförande, senast två dagar innan sammanträdet. 
 

Lärarmöten på Filmvetenskapen:

vt 2024

 • Torsdag 8 februari, kl. 14–16, Seminarierum 2 (Filmhuset)
 • Torsdag 14 mars, kl. 14–16, Seminarierum 1 (OBS! ersätter det tidigare inplanerade mötet 21 mars)
 • Torsdag 23 maj, kl. 14–16, Seminarierum 2 (Filmhuset)

vt 2024

Uppgift saknas

ht 2023

 • Torsdag 19 oktober 13:00-15:00, Bangsalen
 • Onsdag 13 december 13:00-15:00, Bangsalen

vt 2024

 • Onsdag 31 januari 14:00-16:00, Bangsalen
 • Måndag 18 mars 14:00-16:00, Bangsalen
 • Onsdag 17 april 14:00-16:00, Bangsalen
 • Torsdag 16 maj 14:00-16:00, Bangsalen

vt 2024

 • Måndagen 12 februari 13:00 - 15:00, Bangsalen
 • Torsdag 16 maj 10:00 - 12:00, Bangsalen

Prefekten kommer att vara med för lära känna verksamheten bättre och träffa lärarna. 

vt 2024

måndag 12 februari, kl 15.15 – 16.30, Sal 1, Garnisonen

Mötestider för Humanistiska fakultetsnämnden samt för fakultetens verksamhetsmöten och beredningsgruppsmöten hittar du på webbsidan hum.su.se. Här hittar du även information om kommande studierektorsmöten (på grund och avancerad nivå samt forskarnivå), studievägledaremöten, prefektråd och Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanistiska fakulteten (HUGO). 

Humanistiska fakultetens möteskalendarium

På denna sida