Historien om framväxten av en institution - utveckling och avtryck inom forskning och utbildning

Titel: The department of education at Stockholm University - developments and footprints in research and education. Boken skildrar utvecklingen inom utbildning, forskning och samverkan vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) är relativt ung och fick sitt nuvarande namn 2011. Historien börjar dock långt tidigare än så och det som idag utgör IPD är frukten av en rad sammanslagningar och tillskott genom åren.

Boken inleds med en historiskt bild av hur verksamheten vid institutionen växt fram och konsoliderats för att sedan göra en djupdykning i den specialiserade, pedagogiska och didaktiska forskningen som institutionens olika forskargrupper bedriver. Delar av boken ägnas även utbildningsuppdraget och samverkan med det omgivande samhället och avslutas med en framåtblick, post-covid 19. Boken vänder sig till en mångfald av läsare, allt från den som är intresserad av historia kring institutioner för högre utbildning till den som har ett specifikt intresse för forskning och utveckling inom utbildningsvetenskap.

10 år som institution – många fler år av samlad kompetens

1953 inrättas Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, 1956 även en inistitution för pedagogik på Lärarhögskolan. 1971 grundas Institutionen för internationell och jämförande pedagogik, som lever vidare ända fram till 2006, då den bakas in i verksamheten vid Stockholms universitet. När Lärarhögskolan i Stockholm läggs ned 2008 ansluter därifrån ett 60-tal pedagoger och administratörer till Frescati och den 1 januari 2011 sker ytterligare en institutionssammanslagning, när ett 50-tal allmändidaktiker flyttar in. Då byter även institutionen namn till Institutionen för pedagogik och didaktik. Året därpå, 2012, flyttar yrkeslärarprogrammet och ett 20-tal yrkespedagoger in och 2013 får institutionen sitt senaste tillskott - Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Sammantaget gör detta att IPD idag förfogar över en unik och samlad forsknings- och utbildningskompetens inom pedagogik och didaktik. 


 

Nedladdning

Jubileumsbok IPD (2058 Kb)

 

Beställ boken från förlaget

The department of education at Stockholm University - developments and footprints in research and education (Print on Demand)