Riks-P konferensen 2023

Den 10-11 maj arrangeras konferensen Riks-P av utbildningsprogrammet personal, arbete och organisation (PAO) på Stockholms universitet. Riks-P samlar studenter, lärare och programsamordnare för Sveriges personalvetarprogram för att diskutera AI för HR i bred bemärkelse och dess implikationer för utbildningarna.

FOTO: KENTOH, MOSTPHOTOS

Konferensen innehåller föreläsningar, paneldiskussioner och workshops. Riks-P är ett rikt forum för erfarenhetsutbyten och nätverkande mellan deltagarna.

Årets tema belyser utmaningar och möjligheter med AI (automatisering, digitalisering) för HR i bred bemärkelse. På konferensen tas olika perspektiv på frågan upp, med inspel från både forskning och erfarenheter från yrkespraktiker från olika branscher.

Stockholms universitet 10-12 maj 2023
Konferensen startar 10 maj kl 11.00 och avslutas 11 maj kl 13.00
Samordnarkonferensen startar 11 maj 13.00 och avslutas 12 maj kl 11.00
Konferensplats: Campus Albano Hus 2, Stockholms universitet
Sista anmälningsdag: 25 april 2023

Läs mer om konferensen!