Vi har antagit fem nya doktorander till hösten

I årets antagningsomgång sökte 88 personer till doktorandutbildning (76), och till forskarskolan i Medicinsk pedagogik (12), vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Nu har beslutet fattats vilka som antas.

Student på campus som läser
Foto: Niklas Björling

De nya doktoranderna som påbörjar sin forskarutbildning i september är följande:

  • Hektor Löfgren, som skriver sin avhandling om filosofiämnets tidiga historia.
  • Daniel Blixt, som skriver sin avhandling om elevers skrivande.
  • Emma West, som skriver sin avhandling om internationella universitetslärare/forskare.

Inom forskarskolan Medicinsk pedagogik:

  • Amrah Heikkinen, som skriver sin avhandling om yrkesidentitet hos studenter inom biomedicinsk analytikerutbildning.
  • Najoua Lajaab, som skriver sin avhandling om emotionell intelligens hos läkarstuderande.

En av de antagna, Emma West, har gått masterutbildningen i pedagogik med internationell och jämförande inriktning, på Stockholms universitet. Hon jobbar idag som forskningsadministratör på institutionen. 

Vi passar på att ställa ett par frågor till henne. 

Emma West, Stockholms universitet
Emma West. Foto: Privat

Kan du berätta mer om vad du ska skriva din avhandling om, och vad ser du mest fram emot, när forskarutbildningen startar i höst?

– Jag kommer att skriva om lärandeprocesserna hos nyanställda internationella universitetslärare och forskare, och identifiera möjligheterna att stödja deras introduktion till den svenska akademin och generellt till det svenska samhället.

– Jag planerar att genomföra en kritisk diskursanalys för att ytterligare förstå hur diskursen kring rekryteringen och övergången för internationella forskare och lärare till universitet och högskolor i Sverige har formats, vilka maktkonstellationer som finns och hur diskursen ser ut idag. I den andra fasen kommer jag att genomföra semistrukturerade intervjuer för att förstå nyanställda internationella universitetslärare och forskares tankar och erfarenheter i samband med rekryterings- och övergångsprocesser.

– Det känns stort att påbörja forskarutbildningen till hösten. Jag ser fram emot utmaningen att driva ett forskningsprojekt, vidareutveckla mina forskningsförmågor och vara doktorand.
 

Läs mer om forskarutbildningen i pedagogik:

Forskarutbildning i pedagogik