Annika Alexius diskuterar det finanspolitiska ramverket i P1

Många i riksdagen är nu överens om att Sverige ska överge överskottsmålet för att kunna satsa på försvar och infrastruktur. Men alla håller inte med. Hör diskussionen mellan Annika Alexius och Lars Jonung i P1 morgon.

Tak över Sveriges radio.
Annika Alexius säger i Sveriges radio att Sverige ska lämna överskottsmålet. Foto: Lars Johansson/Mostphotos

Ska Sverige överge överskottsmålet?

Annika Alexius är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon möter Lars Jonung, professor emeritus vid Lunds universitet, i en diskussion på Sveriges radio om det finanspolitiska ramverket.

Hon tycker att Sverige ska lämna överskottsmålet bakom sig.

– Vi har en låg statsskuld i Sverige i dag och räntorna är mycket lägre än BNP-tillväxten. Det gör att statsskulden som andel av BNP faller om man har noll budgetunderskott.

Är tidpunkten rätt?

Givet att man ska se över ramverket har förutsättningarna ändrats. Det finns oerhört stora hål i nästan varje del av den offentliga verksamheten. Till exempel trafikverket behöver 150 miljarder till underhåll och Sverige har råd att underhålla sina vägar, säger Annika Alexius.

Lars Jonung håller inte med. Enligt honom är det ”historielöst” och fel väg att gå från dagens överskottsmål till underskottsmål.

Han menar att det finanspolitiska ramverket har fungerat väldigt väl de senaste tjugo åren och att Sverige har ökat sina offentliga investeringar mer än något annat land i EU.

– Det finns utrymme redan i det nuvarande ramverket, säger Lars Jonung i programmet.

Text: Anneli Eriksson