Finanspolitiska rådet lämnar sin årsrapport

Den 6 maj lämnar Finanspolitiska rådet sin årsrapport till regeringen. Anna Seim, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, är ledamot i rådet.

Pressträff den 6 maj

Finanspolitiska rådets uppgift är bland annat att analysera hur väl regeringen uppfyller de budgetpolitiska målen. Rapporten för 2024 presenterades vid en pressträff den 6 maj.

Du kan se pressträffen här

Här finns rapporten publicerad:

Finanspolitiska rådets rapport 2024

Konferens den 15 maj

Finanspolitiska rådet arrangerar en konferens om rapporten med gäster Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket, Oskar Nordström-Skans, Uppsala universitet, och Ulrika Schenström, Fores. Carl-Johan von Seth är moderator för samtalet.

Konferensen äger rum den 15 maj mellan 9.30 och 11.45 i Stockholm.

Anmäl dig här

Mer om Anna Seim

Anna Seim är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. I maj 2024 blir hon ny vice riksbankschef. Här kan du läsa mer om detta och om Annas forskning och undervisning:

Anna Seim blir ny vice riksbankschef

Vi undersöker samspelet mellan finans- och penningpolitik