Roine Vestman kommenterar bankernas vinster

I dagarna kom kvartalsrapporter från Swedbank och SEB. Båda bankerna redovisar stora vinster. I Ekonomiekot Extra diskuterar Roine Vestman sambandet mellan bankernas lönsamhet och finansiella stabilitet.

Roine Vestman
Roine Vestman är docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Foto: Rickard Kilström

Varför är bankernas lönsamhet viktigt för samhället?

Swedbank redovisar fördubblad vinst och SEB en ökning på fyrtio procent. Enligt bankerna kommer vinsten genom utdelningen också att gynna samhället, eftersom bankerna ägs av försäkringsbolag, pensionsbolag och direkta aktieägare i de svenska hushållen.

Men är det verkligen så?

– Det kan vara svårt att se samhällsnyttan med bankernas verksamhet, säger Roine Vestman i Ekonomiekot Extra. Det handlar främst om att bankernas tjänster är abstrakta.

– En förutsättning för att bankerna ska vara stabila är att de ska ha ett eget kapital. Men om vinsterna delas ut, då bidrar det inte till det egna kapitalet och inte heller till stabiliteten.

Vad stresstester av banker visar

Vidare förklarar Roine Vestman hur Finansinspektionens stresstester av svenska banker kan se ut:

Bankerna har fått ett tufft scenario där BNP antas falla ganska mycket, bostadspriserna faller med tjugo procent och arbetslösheten stiger med 34 procentenheter.

Men svenska banker visar på stor motståndskraft, just på grund av deras utgångsläge i hög lönsamhet, sammanfattar han.

Om Finansinspektionens stresstester

Finansinspektionen gör flera olika stresstester, eller övningar, på banker.

Testet Roine Vestman pratar om i Ekonomiekot Extra är en EU-övergripande övning som tar fram ett makroekonomiskt scenario för hela världen.

Du kan läsa mer om övningen och resultatet i Finansinspektionens rapport, från sida 35 och framåt.

Text: Anneli Eriksson