Nationellt prov matematik årskurs 3, 2016/2017

 

Äp 3 2017 Ma Lärarinformation (1728 Kb)
Äp 3 2017 Ma Lärarinformation, engelsk (1918 Kb)

Äp 3 2017 Ma Bedömningsanvisningar (3485 Kb)

Äp 3 2017 Ma Delprov A Begrepp och påståenden (35 Kb)
Äp 3 2017 Ma Delprov A Begrepp och påståenden, engelsk (37 Kb)

Äp 3 2017 Ma Delprov A Klassens undersökningar (197 Kb)
Äp 3 2017 Ma Delprov A Klassens undersökningar, engelsk (203 Kb)

Äp 3 2017 Ma Delprov B (12497 Kb)
Äp 3 2017 Ma Delprov B, engelsk (8157 Kb)

Äp 3 2017 Ma Delprov C (3392 Kb)
Äp 3 2017 Ma Delprov C, engelsk (3450 Kb)

Äp 3 2017 Ma Delprov D (744 Kb)
Äp 3 2017 Ma Delprov D, engelsk (805 Kb)

Äp 3 2017 Ma Delprov E (5897 Kb)
Äp 3 2017 Ma Delprov E, engelsk (5987 Kb)

Äp 3 2017 Ma Delprov F (901 Kb)
Äp 3 2017 Ma Delprov F, engelsk (1004 Kb)

Äp 3 2017 Ma Delprov G (4326 Kb)
Äp 3 2017 Ma Delprov G, engelsk (4400 Kb)

 

Nationellt prov matematik årskurs 3, 2015/2016

 

ÄP 3 2016 Ma Lärarinformation (714 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Bedömningsanvisningar (653 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov A Begrepp och namn (57 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov A Ledtrådar (32 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov A Tårta (191 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov A Tårta I (98 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov A Tårta II (165 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov A Tårta III (168 Kb)

ÄP 3 2106 Ma Delprov B (326 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov C (201 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov D (816 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov E (320 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov F (346 Kb)

ÄP 3 2016 Ma Delprov G (829 Kb)

 

Nationellt prov matematik årskurs 3, 2014/2015

För underlag till den muntliga uppgiften, Delprov A, se ”Äp 3 2017 Ma Delprov A Begrepp och påståenden” samt ”Äp 3 2017 Ma Delprov A Klassens undersökningar” då den muntliga uppgiften återanvändes detta år.

Äp 3 2015 Lärarinformation (611 Kb)

Äp 3 2015 Ma Bedömningsanvisningar (1352 Kb)

Äp 3 2015 Ma Delprov B (640 Kb)

Äp 3 2015 Ma Delprov C (283 Kb)

Äp 3 2015 Ma Delprov D (414 Kb)

Äp 3 2015 Ma Delprov E (727 Kb)

Äp 3 2015 Ma Delprov F (461 Kb)

Äp 3 2015 Ma Delprov G (279 Kb)

 

Exempel på uppgifter från 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015

Här nedan hittar du exempel på uppgifter från tidigare års nationella prov som inte längre omfattas av provsekretess.

Exempel på uppgifter från 2010–2015 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 (8068 Kb)