Årskurs 9

PRIM-gruppen utvecklar, konstruerar och analyserar nationella prov i matematik för årskurs 9 på uppdrag av Skolverket.

Det nationella provet i matematik för årskurs 9 består av fyra delprov; ett muntligt och tre skriftliga. På denna sida återfinns information och material kopplat till det nationella provet som till exempel stödmaterial, tidigare givna prov och resultat från tidigare givna prov.

I kopieringsunderlaget till det muntliga delprovet, Delprov A 20023/2024, har det blivit ett tryckfel. Detta gäller kopieringsunderlag 1 och 3.

Korrekta kopieringsunderlag finns att ladda ner under menyn Formelblad, blanketter och dokument.

 

Anpassning

Anpassning np9 (74 Kb)  (Ur häftet Lärarinformation)

På Skolverkets webbplats ges generella riktlinjer för anpassning av nationella prov. Här hittar du anpassa prov i grundskolan.

 

Formelblad

Formelblad (206 Kb)
Formelblad (engelsk text) (207 Kb)

 

Blanketter 2023/2024

I kopieringsunderlaget till det muntliga delprovet, Delprov A 20023/2024, har det blivit ett tryckfel. Detta gäller bedömningsmatriserna i kopieringsunderlag 1 och 3.

I länkarna nedan finns korrekta kopieringsunderlag.

2023 2024 Bedömningsmatris delprov A elevversion (word) (34 Kb)
2023 2024 Bedömningsmatris delprov A elevversion (pdf) (57 Kb)

2023 2024 Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (word) (32 Kb)
2023 2024 Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (pdf) (75 Kb)

 

Blanketter för provet som helhet kommer du åt när du loggar in i Resultatinsamlingen.

 

För att kunna utvärdera och utveckla de nationella proven behöver vi dels få veta hur eleverna presterar på proven, dels hur du som lärare tycker att proven fungerar. I resultatinsamlingen rapporterar du in elevresultat på uppgiftsnivå och svarar på några frågor kring provet. Resultat rapporteras för dina eventuella urvalselever, dvs om du har elever födda ett visst datum. Vilka datum som gäller för respektive årskurs framgår av lärarinformationen som skickas med materialet. Lärarenkäten vill vi att du svarar på även om du inte har några urvalselever att rapportera resultat för.

Resultatinsamling

 

De flesta delprov är sekretessbelagda i 10 år. Här nedan hittar du prov som inte längre omfattas av provsekretess. För de senaste proven finns pdfer för varje provdel och för de lite äldre proven är samtliga provdelar (svenska och engelska), bedömningsanvisningar och lärarinformation samlad i en zippad fil per prov.

Prov som följer Lgr11:

 

Äp 9 2017

äp9 2017 Ma Lärarinformation 1 inkl delprov A (1469 Kb)
äp9 2017 Ma Bedömningsanvisningar 1 (710 Kb)
äp9 2017 Ma Lärarinformation 2 (1212 Kb)
äp9 2017 Delprov B (1350 Kb)
äp9 2017 Delprov C (1326 Kb)
äp9 2017 Delprov D (649 Kb)
äp9 2017 Ma Bedömningsanvisningar 2 (4507 Kb)

äp9 2017 (Hela materialet) (9128 Kb)
äp9 2017 engelsk (Hela materialet) (11354 Kb)

 

Äp 9 2016

äp9 2016 Ma Lärarinformation 1 inkl delprov A (1377 Kb)
äp9 2016 Ma Bedömningsanvisningar 1 (621 Kb)
äp9 2016 Ma Lärarinformation 2 (1280 Kb)
äp9 2016 Delprov B (2774 Kb)
äp9 2016 Delprov C (544 Kb)
äp9 2016 Delprov D (7889 Kb)
äp9 2016 Ma Bedömningsanvisningar 2 (3676 Kb)

äp9 2016 (Hela materialet) (16288 Kb)
äp9 2016 engelsk (Hela materialet) (13372 Kb)


Äp 9 2015

2015 Lärarinformation inkl delprov A (1629 Kb)
2015 Kopieringsunderlag till delprov A (790 Kb)
äp9 2015 Delprov B (2793 Kb)
äp9 2015 Delprov C (588 Kb)
äp9 2015 Delprov D (738 Kb)
2015 Bedömningsanvisningar delprov B, C och D (7009 Kb)

äp9 2015 (Hela materialet) (11913 Kb)
äp9 2015 engelsk (Hela materialet) (10221 Kb)

Äp 9 2014

2014 Lärarinformation inkl Delprov A (997 Kb)
äp9 2014 Delprov B (403 Kb)
äp9 2014 Delprov C (1685 Kb)
äp9 2014 Delprov D (1161 Kb)
2014 Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D (5551 Kb)

äp9 2014 (Hela materialet) (8654 Kb)
äp9 2014 engelsk (Hela materialet) (8755 Kb)

Äp 9 2013

äp9 2013 Lärarinformation inkl delprov A (4826 Kb)
äp9 2013 Delprov B (429 Kb)
äp9 2013 Delprov C (1770 Kb)
Äp9 2013 Bedömningsanvisningar B och C (666 Kb)
äp9 2013 Delprov D (1234 Kb)
Äp9 2013 Bedömningsanvisningar D (630 Kb)

äp9 2013 (Hela materialet) (6811 Kb)
äp9 2013 engelsk (Hela materialet) (9219 Kb)

 

Prov som följer kursplan 2000:

äp9 2012 (6003 Kb)
äp9 2012 engelsk (5394 Kb)

äp9 2011 (10361 Kb)
äp9 2011 engelsk (9388 Kb)

äp9 2010 (14167 Kb)
äp9 2010 engelsk (12757 Kb)

äp9 2009 (9442 Kb)
äp9 2009 engelsk (8008 Kb)

äp9 2008 (8750 Kb)
äp9 2008 engelsk (8664 Kb)

äp9 2007 (7783 Kb)
äp9 2007 engelsk (6573 Kb)

äp9 2006 (4120 Kb)
äp9 2006 engelsk (4197 Kb)

äp9 2005 (7389 Kb)
äp9 2005 engelsk (6909 Kb)

äp9 2004 (6012 Kb)
äp9 2004 engelsk (3315 Kb)

äp9 2003 (5437 Kb)
äp9 2003 engelsk (3107 Kb)

äp9 2002 (5271 Kb)
äp9 2002 engelsk (2718 Kb)

äp9 2001 (4425 Kb)
äp9 2001 engelsk (2242 Kb)

äp9 2000 (6068 Kb)
äp9 2000 engelsk (3632 Kb)

äp9 1999 (6016 Kb)
äp9 1999 engelsk (2430 Kb)

äp9 1998 (7501 Kb)
äp9 1998 engelsk (6228 Kb)
 

 

PRIM-gruppen utvecklar på uppdrag av Skolverket nationella prov i matematik för årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan samt för kurserna 1a, 1b och 1c i gymnasieskolan.

En mycket viktig del i arbetet med framtagning av nya nationella prov är utprövning av uppgifter. Genom utprövningar får vi reda på hur olika typer av uppgifter fungerar och kvaliteter i olika elevlösningar. Dessa utgör bland annat en viktig del i underlaget för bedömningsanvisningarna. Genom att lärare och elever besvarar några frågor i samband med utprövningarna får vi ytterligare information om hur uppgifterna har fungerat.

Att lärare och elever runt om i landet medverkar i utprövningar av uppgifter är därför nödvändigt och en viktig del för att proven ska hålla en hög kvalitet. Utprövningsmaterialet innehåller matematik från olika delar av det centrala innehållet, vilket kan ge dig som lärare en översiktlig bild av elevernas kunskaper och dina elever ett tillfälle att repetera inför det kommande nationella provet.

Är du som lärare intresserad av att delta i utprövning av nya uppgifter till nationella prov? Anmäl ditt intresse till: prim@su.se

 

Kontakt

Frågor om utformningen av och innehållet i provet i kan ställas till:
np9.prim@su.se

Frågor om inrapporteringen av provresultat kan ställas till:
insamling.prim@su.se

På denna sida