Årskurs 9

PRIM-gruppen utvecklar, konstruerar och analyserar nationella prov i matematik för årskurs 9 på uppdrag av Skolverket.

Det nationella provet i matematik för årskurs 9 består av fyra delprov; ett muntligt och tre skriftliga. På denna sida återfinns information och material kopplat till det nationella provet som till exempel stödmaterial, tidigare givna prov och resultat från tidigare givna prov.

 

Anpassning

Anpassning np9 (74 Kb)  (Ur häftet Lärarinformation)

På Skolverkets webbplats ges generella riktlinjer för anpassning av nationella prov. Här hittar du anpassa prov i grundskolan.

 

Formelblad

Formelblad (822 Kb)
Formelblad (engelsk text) (831 Kb)

 

Blanketter 2021/2022

2021/2022 Bedömningsmatris delprov A – elevversion (word) (29 Kb)
2021/2022 Bedömningsmatris delprov A – elevversion (pdf) (134 Kb)

2021/2022 Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (word) (29 Kb)
2021/2022 Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (pdf) (124 Kb)

Blanketter för provet som helhet kommer du åt när du loggar in i Resultatinsamlingen.

 

För att kunna utvärdera och utveckla de nationella proven behöver vi dels få veta hur eleverna presterar på proven, dels hur du som lärare tycker att proven fungerar. I resultatinsamlingen rapporterar du in elevresultat på uppgiftsnivå och svarar på några frågor kring provet. Resultat rapporteras för dina eventuella urvalselever, dvs om du har elever födda ett visst datum. Vilka datum som gäller för respektive årskurs framgår av lärarinformationen som skickas med materialet. Lärarenkäten vill vi att du svarar på även om du inte har några urvalselever att rapportera resultat för.

Resultatinsamling

 

De flesta delprov är sekretessbelagda i 10 år. Här nedan hittar du prov som inte längre omfattas av provsekretess. För de senaste proven finns pdfer för varje provdel och för de lite äldre proven är samtliga provdelar (svenska och engelska), bedömningsanvisningar och lärarinformation samlad i en zippad fil per prov.

Prov som följer Lgr11:

 

Äp 9 2016

äp9 2016 Delprov B (2774 Kb)
äp9 2016 Delprov C (544 Kb)
äp9 2016 Delprov D (7889 Kb)

äp9 2016 (Hela materialet) (16288 Kb)
äp9 2016 engelsk (Hela materialet) (13372 Kb)


Äp 9 2015

äp9 2015 Delprov B (2793 Kb)
äp9 2015 Delprov C (588 Kb)
äp9 2015 Delprov D (738 Kb)

äp9 2015 (Hela materialet) (11913 Kb)
äp9 2015 engelsk (Hela materialet) (10221 Kb)

Äp 9 2014

äp9 2014 Delprov B (403 Kb)
äp9 2014 Delprov C (1685 Kb)
äp9 2014 Delprov D (1161 Kb)

äp9 2014 (Hela materialet) (8654 Kb)
äp9 2014 engelsk (Hela materialet) (8755 Kb)

Äp 9 2013

äp9 2013 Delprov B (429 Kb)
äp9 2013 Delprov C (1770 Kb)
äp9 2013 Delprov D (1234 Kb)

äp9 2013 (Hela materialet) (6811 Kb)
äp9 2013 engelsk (Hela materialet) (9219 Kb)

 

Prov som följer kursplan 2000:

äp9 2012 (6003 Kb)
äp9 2012 engelsk (5394 Kb)

äp9 2011 (10361 Kb)
äp9 2011 engelsk (9388 Kb)

äp9 2010 (14167 Kb)
äp9 2010 engelsk (12757 Kb)

äp9 2009 (9442 Kb)
äp9 2009 engelsk (8008 Kb)

äp9 2008 (8750 Kb)
äp9 2008 engelsk (8664 Kb)

äp9 2007 (7783 Kb)
äp9 2007 engelsk (6573 Kb)

äp9 2006 (4120 Kb)
äp9 2006 engelsk (4197 Kb)

äp9 2005 (7389 Kb)
äp9 2005 engelsk (6909 Kb)

äp9 2004 (6012 Kb)
äp9 2004 engelsk (3315 Kb)

äp9 2003 (5437 Kb)
äp9 2003 engelsk (3107 Kb)

äp9 2002 (5271 Kb)
äp9 2002 engelsk (2718 Kb)

äp9 2001 (4425 Kb)
äp9 2001 engelsk (2242 Kb)

äp9 2000 (6068 Kb)
äp9 2000 engelsk (3632 Kb)

äp9 1999 (6016 Kb)
äp9 1999 engelsk (2430 Kb)

äp9 1998 (7501 Kb)
äp9 1998 engelsk (6228 Kb)
 

 

Kontakt

Frågor om utformningen av och innehållet i provet i kan ställas till:
np9.prim@su.se

Frågor om inrapporteringen av provresultat kan ställas till:
insamling.prim@su.se

På denna sida