Forskningsprogrammet Avancerad andraspråksanvändning (på engelska: High-level Proficiency in Second Language Use) är nu avslutat och avrapporterat till finansiären Riksbankens Jubileumsfond. Rapporterna går att finna på

http://www.biling.su.se/polopoly_fs/1.177453.1400150114!/menu/standard/file/Slutrapport%20%28p%C3%A5%20svenska%29.pdf (svenska versionen) respektive

http://www.biling.su.se/polopoly_fs/1.177454.1400150135!/menu/standard/file/Slutrapport%20%28p%C3%A5%20engelska%29.pdf (engelska versionen).

En avslutande konferens med särskilt inbjudna åhörare är tänkt att hållas i Riksbankens Jubileumsfonds regi den 14 november. Frågor om denna kan besvaras av Inge Bartning  inge.bartning@su.se  eller Lars Fant  lars.fant@su.se .

Forskningsprogrammet har sedan 2006 undersökt andraspråksanvändare som uppnått avancerade eller inföddliknande behärskningsnivåer i sitt andraspråk. Styrgrupp har varit Kenneth Hyltenstam (programsamordnare), Inge Bartning och Lars Fant.

Läs mera om programmet på http://www.biling.su.se/forskning/programmet-aaa .