År 2014 beslutades efter en internationell utvärdering att Romansk språkforskning kvarstår som ett av fakultetens ledande forskningsområden 2015-2020 vilket också för med sig en kapitalförstärkning för området (2,5 miljoner/år). Inom forskningsområdet ingår följande inriktningar:

Se vidare vår hemsida: http://www.su.se/romling/om-oss

Aktuella utlysningar:

Utlysning ROMLING ALLMÄN POTT HT18-HT19 Deadline 17 oktober 2018 (65 Kb)
Utlysning ROMLING GÄSTFORSKARE-GÄSTFÖRELÄSARE VT19-VT20 Deadline 17 oktober 2018 (97 Kb)
Utlysning ROMLING KONFERENSPOTT HT19-VT20 Deadline 17 oktober 2018 (65 Kb)
Utlysning ROMLINGS MEDEL för KURS I ENGELSKA VT 19 Deadline 17 oktober 2018 (65 Kb)