Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska, förberedande kurs II

Den här kursen utgör andra delen av kursen i franska för nybörjare som Stockholms universitet erbjuder på kvällstid och är fortsättningen av vår populära kurs Franska, förberedande kurs I. På Franska, förberedande kurs II fortsätter du lära dig franska med fokus på muntlig och skriftlig språkfärdighet och grundläggande fransk grammatik.

Franska, förberedande kurs II riktar sig till dig som har gått Franska, förberedande kurs I vid Stockholms universitet eller som har motsvarande förkunskaper i franska. Den kan även vara lämplig för dig som har läst franska på gymnasienivå för länge sedan och vill uppdatera dina kunskaper. Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet, men tar även upp områdeskunskap i form av studier av kultur, samhälle och litteratur i den franskspråkiga världen.

Kursen ges på distans, det vill säga att seminarier och examinationer sker online med hjälp av en videokonferenstjänst. Undervisningen sker på både franska och svenska.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen förväntas du göra uppgifter hemma inför varje seminarium och aktivt närvara vid dessa. På seminarierna går vi igenom förberedda aktiviteter och lägger till några övningar där du utmanas att omsätta dina färdigheter i praktiken, i interaktion med dina kurskamrater. På så sätt kommer du att så småningom utveckla grundläggande grammatiska och kommunikativa färdigheter, som kommer att ge dig möjlighet att förstå och uttrycka dig i olika sammanhang på enklare franska.

Vi ger kursen på halvfart, kvällstid både höst- och vårterminer.

Kursen Franska, förberedande kurs II ger dig behörighet till kursen Franska I, om du planerar att fortsätta dina studier i franska.

Varmt välkommen att söka till kursen!