Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska, förberedande kurs II

 • 15 hp

Kursen syftar till att ge tillräckliga kunskaper för att studera franska vidare på högre nivåer. Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet, men tar även upp områdeskunskap i form av studier av kultur, samhälle och litteratur i ett urval franskspråkiga länder. Föreläsningarna ges på svenska. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Franska I.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT20

  Skriftlig produktion 2 & Fransk grammatik och ordkunskap 3

  • Bengtsson, Anders (2018). Kurskompendium. (Läggs ut på Athena)
  • Bengtsson, Anders & Micaux, Wandrille. Tematisk ordlista för FRB. (Läggs ut på Athena)
  • Girardet, Jacky & Pécheur, Jacques (2013). Écho. Niveau A2. Livre de l’élève. (2ème édition). CLE international. ISBN 978-2 -09-038592-2
  • Förnegård, Per (2008). Allmän grammatik (Läggs ut på Athena)
  • Maupassant, Guy de (1882). Noveller. (Läggs ut på Athena)
  • Modiano, Patrick (1999). Un Cirque passe. Folio. ISBN 9782070389278.
  • Modiano, Patrick: Un Cirque passe, Gloslista. (Läggs ut på Athena)
  • Wall, Kerstin, Monika Hedman-Ekman, Denis Béhar & Hans Kronning (2014). Den Franska Grammatiken. Sanoma Utbildning, ISBN 9789152327166

  Hörförståelse och muntlig framställning 2

  • Bengtsson, Anders & Micaux, Wandrille. Tematisk ordlista för FRB. (Läggs ut på Athena)
  • Girardet, Jacky & Pécheur, Jacques (2013). Écho. Niveau A2. Livre de l’élève. (2ème édition). CLE international. ISBN 978-2 -09-038592-2
  • Filmen Au revoir, les enfants. (Visning beställs på Språkstudions expedition.)
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt