Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska, förberedande kurs II

Den här kursen kan läsas fristående eller som fortsättningen på vår kurs Franska, förberedande kurs I som Stockholms universitet erbjuder på distans kvällstid. På Franska, förberedande kurs II fortsätter du lära dig franska med fokus på muntlig och skriftlig språkfärdighet och grundläggande fransk grammatik.

På seminarierna varvas teoretiska, grammatiska moment med muntliga och skriftliga övningar som ger tillfälle att träna på det moment som just behandlats. Texter, övningar och audiovisuellt material anlägger ofta ett kommunikativt perspektiv och är tänkta att återspegla den franska som används i dag. Materialet kopplas i möjligaste mån till Frankrikes och den franskspråkiga världens kultur, samhällsliv och geografi. Du kommer att läsa och lyssna på enklare autentisk prosa.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen förväntas du göra uppgifter hemma inför varje seminarium och aktivt närvara vid dessa. På seminarierna går vi igenom förberedda aktiviteter och lägger till några övningar där du utmanas att omsätta dina färdigheter i praktiken, i interaktion med dina kurskamrater. På så sätt kommer du att så småningom utveckla grundläggande grammatiska och kommunikativa färdigheter, som kommer att ge dig möjlighet att förstå och uttrycka dig i olika sammanhang på enklare franska.

Kursen ger kunskaper i franska motsvarande nivå A2 enligt GERS-skalan, vilket lägger en grund för fortsatta studier i språket på universitetsnivå, till exempel Franska I eller Franska I i Frankrike.