Boken "Musik och språk" i uppdaterad version

Nu är tredje upplagan av boken ”Musik och språk” framtagen. Den här gången med undertiteln ”Ett vidgat perspektiv på språkutveckling och kommunikativ identitet” och med en tydligare forskningsförankring, jämfört med tidigare upplagor. Författare är universitetslektor Ulf Jederlund, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Boken Musik och språk


Ett genomgående tema är ”mångspråklighet”, de ickeverbala och verbala uttryckens samlade betydelse för vår kommunikativa identitet. "Musik och språk" handlar också bland annat om tidig kommunikation och om barns musikaliska och talspråkliga utveckling.

Annat som tas upp är musik och andraspråk, estetiska lärprocesser och musik i förskola och skola i relation till lärande, såväl som till social och personlig utveckling.

– Min förhoppning är att boken ska bidra till kunskaps- och teoriutveckling inom fältet musik och språk, språkutveckling, musikterapi, musikpedagogik och specialpedagogik i många år till, säger Ulf Jederlund.

Musik och språk" redogör för en rad nyare utvecklingsarbeten och forskningsprojekt, bland annat inom det specialpedagogiska fältet. Första gången som boken gavs ut var 2002, med en andra upplaga 2011. Nu drygt tio år senare är det dags för en tredje upplaga. Tryckt version kommer att ges ut i juni 2023. Du kan beställa ett gratis digitalt provexemplar redan nu: 
"Musik och språk"