En inre drivkraft

I boken "Women in Behavior Science" presenteras berättelser och lärdomar från framstående kvinnor inom beteendevetenskaplig forskning, som alla ger sina perspektiv på olika skeenden av karriären.

Women In Behaviour Science

Professor Lise Roll, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms univerisitet, är författare till kapitlet "A Cross-Continental Journey Through Academia: Life Partners, Tensions, and the People Who Influenced My Path".

Akademiska miljöer skiljer sig mellan olika kulturer. Vissa är mer hierarkiska och mindre stödjande mot kvinnor än andra. Strukturer kan dessutom ofta vara komplexa samtidigt som stress och konkurrenssituationer ofta kan uppstå. 

För att nå framgång kan samordning mellan yttre och inre förutsättningar komma att bli viktig. Yttre förutsättningar kan exempelvis bero på ekonomiska möjligheter, medan inre kan handla om förmåga till samarbete och ledarskap, liksom förhållanden till kollegor och vänner – men också av en inre drivkraft. 

– Det kan handla om att vilja förbättra aspekter av samhället eller situationen för grupper av individer, säger Lise Roll Pettersson. I mitt kapitel redogör jag också för orsaker till motstånd och om stöd som jag mött inom akademin, med utgångspunkt i min erfarenhet som kvinnlig professor i specialpedagogik och som beteendeanalytiker i Sverige.

Lise Pettersson Roll

Lise Roll Pettersson kombinerar sin personliga berättelse i kapitlet med skildringar av det svenska folkhemmet som hon betraktar som en stark humanistiskt politisk ideologi, med kunskapsteoretiska rötter i social solidaritet och jämlikhet. 

Kapitlet innehåller också delar om svensk lärarutbildning rent historiskt och hur intresset för tillämpad beteendeanalys utlöstes för Lise Roll Pettersson, liksom reflektioner över den egna påverkan på beteendeanalysens framväxt i Sverige.

Läs kapitlet: 
"A Cross-Continental Journey Through Academia; Life Partners, Tensions, and the People Who Influenced My Path"